Eerste uitkomsten eindinterview STAPP@Work N=53

Deelnemers

84% vrouw, 16% man
Gemiddelde leeftijd 43 (standaarddeviatie 9.4) jaar

Beroepen

Hoofd/teamleider 26,3%
Stafmedewerker/adviseur 15,8%
Psychiater 3,8%
GZ/klinisch psycholoog 5,3%
Basispsycholoog 15,8%
Verpleegkundige 15,8%
Administratie/ ICT 5,3%
Maatschappelijke werker/vak therapeut 10,5%

Na gebruik STAPP@Work app

Meer bewustzijn over eigen dagelijkse stressniveau 80% (meer zelfreflectie, meer goede zelfzorg inbouwen)
Meer inzicht in ervaren stress 63% (realisatie en erkenning dat stress anders was dan van tevoren ingeschat door de medewerker)
Herkennen van eigen stresspatronen 50% (wanneer is er stress, ook lage mate van stress wordt nu ontdekt wat voorheen niet het geval was waardoor er geanticipeerd kon worden)

Acties ondernomen als gevolg van het gebruik van de app

Een groot deel van de zorgmedewerkers heeft aangegeven dat de app behulpzaam was in het omgaan met stress door meer individuele bewustzijn en inzicht te creëren. Dit heeft ertoe geleidt dat medewerkers op de volgende manieren actie hebben ondernomen:

Quotes van gebruikers en ervaring bij re-integratie

“In een drukke periode door studie en werk, hielp de app om op adem te komen en herinnerde me eraan aan zichzelf te blijven denken (verpleegkundige)”.

“Het gebruik van de app heeft me binnen een maand van stress en prikkelbaarheid afgeholpen (in het verlagen van stress en terugdringen van prikkelbaarheid) (psychiater)”.

Het gebruik van de app heeft goed geholpen bij de re-integratie van een medewerker, hieronder een quote:

“Ik kreeg inzichten in hoe ik mijn energie kon verdelen en met welke snelheid ik kon re-integreren. De app heeft me enorm geholpen bij de coaching, door mijn uitkomsten uit STAPP@Work met mijn coach te delen, hierdoor verliep mijn re-integratie veel beter. Ik begreep nu waarom ik stress had en welke activiteiten bijdroeg en aan die stress (hoofd bedrijfsvoering).

Disclaimer

Bovenstaande uitkomsten zijn de eerste uitkomsten van de eind interviews met de deelnemers van het STAPP@Work onderzoek. Tijdens het eind interview hebben wij de deelnemers gevraagd wat zij van de STAPP@Work app vinden en hoe zij hun deelname aan het onderzoek hebben ervaren.

Bovenstaande informatie staat los van het wetenschappelijk onderzoek van STAPP@Work.